NAJČEŠĆA PITANjA

Šta je jonizujuće zračenje i zašto je štetno?

Zraci (X-iks i gama) i neke čestice (alfa i beta) imaju visoku energiju kojom, na svom putu kroz telo, mogu da molekule pretvore u jone. Otuda i naziv – jonizujuće zračenje. Novonastali joni mogu nepredviđeno da reaguju sa svojom okolinom i na taj način oštete normalnu funkciju organizma,dovedu do promene u razvoju embriona u trudnoći ili do mutacije (promene) ćelija, pa čak i izazovu maligna oboljenja (rak).

Metode koje koriste jonizujuće zračenje se u medicini koriste obazrivo kada se proceni da je korist od pregleda ili intervencije veća od rizika zračenja.

Da li magnetna rezonacija (MRI) zrači?

MRI ne koristi jonizujuće zračenje. MRI koristi jako magnetno polje.Uticaj magnetnog polja na organizam se još uvek ispituje i do sada nisu otkriveni trajni štetni uticaji.

Da li je magnetna rezonancija (MRI) najbolji pregled?

Ne. Magnetna rezonancija jeste metoda koja se u poslednje vreme najviše razvila, ali nije svemoguća. Da jeste, ostale metode bi bile napuštene.

Hteo bih da se prekontrolišem. Mogu li sam da zatražim pregled (rendgen, CT ili MRI)?

Najbolje je da prvo porazgovarate sa svojim lekarom. Mnoge stvari se mogu otkriti običnim razgovorom i osnovnim pregledom . Vaš lekar će najbolje odrediti da li i koji pregled Vam je potreban.

Koji je najbolji pregled dojki?

Dojka je žlezdani organ u kome se tokom vremena žlezdano tkivo zamenjuje masnim tkivom. Otuda i razlike u pregledima dojki. Njabolje je dojke pregledati prvo palpacijom i ultrazvukom. Ako je potrebno, žlezdane dojke se dalje pregledaju magnetnom rezonancijom (MRI), a masne dojke mamografijom, a izuzetno i magnetnom rezonancijom.

Da li su podaci na internetu pouzdani?

Neki jesu, ali je veća verovatnoća da će Vas samo uplašiti! Naime, ljudi se najviše boje karcinoma i samim tim više pretražuju sajtove koji se time bave, što rezultuje da se ovi sajtovi najčešće pojavljuju u pretraživanjima kada ukucate bilo kakve simptome.

Ako pokušavate sebi da postavite dijagnozu pretražujući internet, trebaće Vam puno sreće!

Sasvim je drugačija stvar ako želite da se informišete o sasvim određenom stanju ili bolesti. Počev od wikipedije, preko akademskih članaka, pa nadalje, ima puno kvalitetnih informacija koje možete dobiti.
I ovde je savet da prvo porazgovarate sa Vašim lekarom.

Adresa:


Đure Đakovića bb,
12000 Požarevac

Kontakt:

 
Telefon: 012/ 510 - 520
Mobilni: 066/ 55 - 10 - 520

Linkovi:

Radnim danima
08-19h
Subotom
08-13h